chat

Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji projektów wdrożeniowych, szkoleń i instalacji. Starając się dostosować naszą ofertę do potrzeb klientów oferujemy:

  • Analizy przedwdrożeniowe – analiza procesów organizacji pracy i obiegu informacji w przedsiębiorstwie mająca na celu zoptymalizowanie metodyki wdrożenia.
  • Prace wdrożeniowe – zakres prac obejmujących instalację i konfigurację systemu, przeniesienie danych, szkolenie użytkowników oraz asysta nad wprowadzaniem danych i uruchomieniem programu.
  • Opiekę powdrożeniową – realizowana po zakończeniu wdrożenia, składa się z określonego pakietu godzin.
  • Opiekę serwisową – w zakresie oprogramowania , sieci i sprzętu komputerowego.
  • Konsultacje i doradztwo
  • Projektowanie i instalacja sieci komputerowych (teleinformatycznych)
  • Szkolenia
  • Integrację Systemów Informatycznych – prace programistyczne, mające na celu integrację jednego bądź kilku systemów informatycznych zgodnie z oczekiwaniami klienta
  • Usługę dzierżawy i hostingu serwerów
  • Usługę wirtualnej sieci dla firm.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktową

Serwer Mini

CPU Quad Core
RAM 4GB
HDD 100GB
Od 300 zł/mies. netto*

Cena nie uwzględnia licencji OS. Oferta dotyczy usługi Prywatna Chmura dla firm.

Początek strony